آدرس : تبریز - خیابان امین ، جنب پارکینگ امت ، کوی آبیاری ، روبروی اداره آبیاری ، کوی هما ، پلاک 72
ایمیل : Laser.Ulduz@Hotmail.com
شماره تماس : 04135531995
http://parscenter.com/UlduzLar

-